Naši žáci byli v Anglii

Od 15. května se uskutečnil poznávací výlet do Anglie pro žáky 6. až 9. ročníku naší školy. Výlet trval šest dní, z toho jsme dva dny strávili cestou na Britské ostrovy a zpět. Během cesty do autobusu přistoupili i žáci ze základní školy ze Zlína.

V Anglii jsme měli pobyt ve městě Brighton. Autobus nás dopravil k vybraným rodinám, kde jsme byli ubytováni. První den byl náš výlet zaměřen na víkendovou rezidenci královny Alžběty, přesněji na Windsor Castle. Dále jsme se zastavili u koleje jménem Christ Church College, kde se natáčel slavný film Harry Potter. Stihli jsme ještě Town Hall. V dalších dnech byl náš pobyt zaměřen na Stonehenge, nejslavnější megalitickou památku na světě a taky velkou chloubu Anglie. Po zhlédnutí Stonehenge jsme zamířili do lázeňského města Bath. Navštívili jsme římské lázně, které už ale bohužel nefungují.

Poslední den našeho poznávacího výletu završilo hlavní město Anglie, Londýn.V plánu bylo navštívit London Eye, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Trafalgar square, Big Ben a piknik v St.James’s Parku. V London Eye jsme si všichni užili, hlavně ten výhled do dáli byl skvělý.
Tento výlet jsem si naprosto užil a doporučil bych každému, ať si aspoň jednou udělá výlet do Anglie.

Lukáš Solný – VIII. třída