Naše škola se výrazně přičinila o dobrou věc

Ve čtvrtek 3. Října 2014 se ve školní jídelně konal benefiční koncert Hrabovského občana a písničkáře Václava Fajfra. Ten přišel s výborným nápadem série osmi charitativních koncertů, jejichž výtěžek bude po osmi zastávkách v Ostravě a okolí věnován na podporu oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice v Ostravě.

Nápadu uspořádání charitativní sbírky a koncertu na naší škole se ihned aktivně chopil Obecní úřad v Ostravě – Hrabové pod vedení pana starosty Rostislava Naďě, který nad celou akcí převzal patronát. Ve škole se uskutečnila sbírka mezi pedagogy a žákovským parlamentem. Celkově byla vybrána částka na podporu nemocných dětí ve výši 6546,- Kč. Na benefičním koncertě, kdy jídelna praskala ve švech, byla částka vedením školy, paní ředitelkou Helenou Novákovou a zástupkyní ředitele paní Jaroslavou Naďovou předána částka primáři dětského oddělení Bohumíru Blažkovi.

Na samotném koncertě před širokou Hrabovskou veřejností zahrál Václav Fajfr nejprve písně Jaromíra Nohavici, poté vystoupil sbor Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě Porubě a na závěr zahrál Václav Fajfr se svou kapelou. Na konci koncertu byla oznámena částka vybraná za dobrovolné vstupné ve výši 5257,- Kč. Celkem podařená akce věnovala nemocným dětem částku ve výši 11 803,-Kč. Dle slov Václava Fajfra a Bohumíra Blažka půjde částka na vybavení dětské herny a nákupu hraček. Všem děkujeme!

Mgr. Martin Němec