Naše škola nezapomněla na Den osvobození Hrabové!

Dne 30. dubna 1945 byla Rudou armádou s českými exilovými vojáky osvobozena Ostrava včetně Hrabové. Letos od tohoto okamžiku uplynulo právě 69 let. Naše škola se zapojila do připomínkových akcí k tomu významnému datu. Nejprve mezi žáky devátého ročníku zavítali členové Klubu vojenské historie Slezsko, kteří informovali o průběhu osvobození Ostravy a následně ukázali zbraně z této operace. Žáci si mohli zbraně sami osahat a vyzkoušet, jak se s ní zacházelo, jak se rozebírala, nabíjela a dávala zpět do původního stavu. Deváťákům byl představen také čestný občan Ostravy pan Mikuláš Končický, který jako devatenáctiletý velel jednomu z osmi tanků, které osvobodily naše město.

Odpoledne následoval pietní akt, při kterém na místním hřbitově byly položeny věnce a květiny na památku velkých vlastenců a osvoboditelů Hrabové, kteří položili život za boj za svobodu a demokracii. Důstojnou kulisu vytvořil špalír v čele s panem starostou Ostravy – Hrabové Rostislavem Naďem, dále byli přítomni zástupci Sokola, hasičů, policie a samozřejmě vlajky ČSSR a tehdejšího SSSR nesli představitelé Klubu vojenské historie Slezsko. Mezi nejzajímavější účastníky aktu, který byl důstojně doprovázen hudební složkou Deor, patřil také klub velocipedistů v Hrabové.

Po státní hymně měl starosta obce Rostislav Naď krátký projev, v kterém připomněl důležitost si připomínat památku těchto dnů a oběti válečných hrdinů. Zástupci naší školy položili nádhernou kytku k pomníku i s velkou vlasteneckou stuhou. Velké poděkování patří paní Kročkové a jejím místnímu květinářství.

Mgr. Martin Němec