Naše bývalá žákyně Adéla Matejzíková uspěla v soutěži TGM

Ani letošní ročník celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí na téma našeho prvního prezidenta samostatné ČSR nezůstal bez úspěchu naší dnes již bývalé žákyně.

V loňském školním roce žákyně IX. A třídy Adéla Matejzíková obsadila v první kategorii ve velké konkurenci základních škol a víceletých gymnázií výborné 4. místo. Její práce měla název Myšlenky a názory TGM. Kromě diplomu, publikací na téma TGM obdržela také česné uznání a finanční prémii ve výši 1500,- Kč. Gratulujeme!

Soutěže se účastnil také bývalý žák IX. B třídy David Venus, který se sice s prací TGM – léta před první světovou válkou neumístil mezi nejlepšími, ale i jemu děkujeme za poctivou přípravu a reprezentaci školy.

Oba žáci si užili slavnostního vyhlášení soutěže v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy, který byl doprovázen bohatým kulturním programem.

V pokračování soutěže pro tento školní rok připravujeme dvě žákyně IX. ročníku a to Natálii Tesarčíkovou a Amálii Vrublovou.

Mgr. Martin Němec