Náš tým v projektu Pamětník letos v Praze zabodoval

Ve dnech 18. a 19. června 2013 se v Praze uskutečnilo finále letošního ročníku projektu Pamětník – z místa, kde žijeme, který opět organizoval Člověk v tísni pod velkou celoroční akcí Jeden svět na školách. Náš tým složený z žáků IX. B třídy tak došel do finále celoroční aktivní práce mapování osudu dcery vězně z 50. Let a také osudu jí samotné, paní Dagmar Stachové.
Po vypracování projektu a jeho zaslání do Prahy se náš tým rozhodl pro finále projektu nejen vypracovat zajímavou prezentaci svého produktu, ale také s podporou paní ředitelky Heleny Novákové (za což velmi děkujeme), vydat brožuru s názvem Vlastizrada s vlastními kresbami a fotografiemi. Náklad asi třiceti kusů byl rozdán od zřizovatele až po vedení školy včetně všech, kteří se přímo nebo nepřímo na tvorbě projektu podíleli.
Velkou pomocí byla spolupráce se známou režisérkou a dcerou Olgy Sommerové, Olgou Špátovou, která práci našich žáků využila pro materiál ke svému chystanému dokumentárnímu filmu a sama byla na finále projektu v Praze přítomna. Tým po celý školní rok pracoval ve složení Tomáš Vojkůvka (vedoucí týmu), Kateřina Dobřanská (grafická podoba), Šimon Slíva (protokol a text), Karolína Blachová (foto a text).
Na finále projektu zaujali přednášející Kateřina Dobřanská a Tomáš Vojkůvka natolik, že mezi desíti soutěžícími školami spolu se školou z Tanvaldu vyhráli v rámci představení výsledků svého projektu první místo. Obdrželi dárky v podobě tašek a triček. Na fotografie se můžete podívat zde:

http://www.jsns.cz/cz/gallery/11000/Fotogalerie_zaverecne_setkani_tymu_zapojenych
do_projektu_z_mista,_kde_zijeme.html?&action=showcontents&galleryid=44

Mgr. Martin Němec