Nano částice

Vážení rodiče, přátelé školy a veřejnost!
Přesně takto začínalo oznámení o dění ve škole v prosinci v roce 2013. Tehdy jsme vás informovali o tom, že zahajujeme pilotáž projektu se zaměřením na zlepšení zdravotního prostředí školy, nano nástřiky ve třídách. Ve zdůvodnění jsme uvedli, že nám není lhostejno, jak vaše děti (naši žáci), jsou často nemocné a mají dýchací a alergické potíže. Je známo, že organizujeme jednou za dva roky dotační programy pro žáky prvního stupně, tzv. ozdravné pobyty. Tam může jet jen omezený počet žáků. Podle našeho názoru je to stále málo na to, aby se výrazněji posílil zdravotní stav našich dětí. Podporujeme sportovní vyžití žáků a také se snažíme o posílení jejich imunitního systému. I v letošním roce je již plně v provozu solná jeskyně. Prakticky od měsíce října do konce dubna dostáváme prostřednictvím ÚMOb Hrabová e-maily z Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava s doporučením omezení pobytu žáků venku, nevětrání a omezení pohybové zátěže vzhledem ke stavu ovzduší.

Do projektu Nano nástřiky ve školách jsme se zapojili před rokem a postupně se snažíme toto uskutečnit v dalších třídách. Proto připomínáme některé údaje. U nás aplikované multifunkční antibakteriální nátěry jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené funkční suspenzí FN® dopadalo denní světlo, nebo bylo zajištěno nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). Na základě dotazu uvádíme, že použita světla u nás, jsou běžně dostupné UVA trubice, konkrétně Philips UV-A 18W Actinic BL. Fotokatalýzou lze zlepšit kvalitu prostředí, které dýcháme doma i venku v ulicích měst, odstranit tak syndrom nezdravých budov, snížit výskyt alergií, dosáhnout snížení nemocnosti ve školách, školkách, úřadech, dopravních prostředcích a veřejných budovách, napomáhat snížení sekundárních infekčních nákaz v nemocnicích, mít samočistící fasády (to nemáme, ale alespoň jsme provedli vyčištění fasády od prachu a plísní). Oslovená firma pracuje ve spolupráci s VŠB a VUT, jež se podílí na testování fotokatalytických výrobků a vydávání certifikátů tak, aby zaručila zákazníkům deklarované vlastnosti produktů.

Nanotechnologické nátěry stěn interiérů jsou již v pěti třídách. Od měsíce listopadu se bude opět sledovat výskyt respiračních nemocí, alergických reakcí. Již loňské sledování dvou tříd, ukázalo pokles nemocnosti v nejpočetnějších třídách na prvním stupni. Přes prázdniny jsme tyto nástřiky na principu světla zavedli v dalších třídách. Rodiče žáků budou informováni na třídních schůzkách. Z finančních důvodů nemůžeme toto zlepšení prostředí uskutečnit ve všech třídách, kde žáci tráví většinu času.

Bližší informace k dané technologii se dozvíte na webových stránkách www.nano4people.cz.

Vedení školy