Nadace ArcelorMittal a naše základní škola

V posledních třech letech jsme uskutečnili za podpory nadace projekty Od počítače do tělocvičny – se zaměřením na zlepšení kondice žáků, který obsahoval taneční studio. Zakoupili jsme 16 tanečních podložek připojených k programu, počítač, televizor, mobilní stůl, zvukové zařízení, DVD programy ( Zumba, Pilates, Aerobik pro děti, Cvičíme na velkém míči). Vše je umístěno a využíváno v prostorech tělocvičny. Uskutečnilo se několik tanečních maratonů a relaxačních cvičení.

Projekt Jsme Otevřeni Budoucnosti Společně, ten byl zaměřen na využití moderních technologií při výuce a při mimoškolních aktivitách. Cíl projektu Mobilní učebna Apple udává nový rozměr výuky v rozvoji informační, čtenářské a kulturní gramotnosti je postupně naplňován. Bylo zakoupeno 15 kusů iPadu a speciální vozík (iKufr 24) pro snadné přenášení těchto tabletů, který slouží současně t jako dobíjející stanice. Všechny tablety mají software, ten umožnuje práci s jinými operačními systémy. Tato zařízení mají široké využití ve výuce, kdy se po počátečním seznámení s manipulací a využitím všech jeho funkcí, se žáci zdokonalují ve vyhledávání informací – informační gramotnosti, pomocí prezentací v Power Pointu a pracovních listů, knih v elektronické formě, rozvíjí čtenářskou gramotnost. Programová náplň vyhledávání informací na internetu, využití výukových programů do matematiky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, anglického jazyka, hudební výchovy – hra na klavír, kytaru; výtvarné výchovy, českého jazyka je hojně využíváno. Například výuka matematiky ve třídě IX.B, pod vedením paní ředitelky, pracuje s tablety každou hodinu, jelikož používají interaktivní učebnici. Výhodou je snadná přenositelnost, jednoduché ovládání i pro žáky nižších ročníku a celodenní výdrž baterie. Tyto iPady jsou vybaveny spoustou užitečných a současně pro uživatele poměrně jednoduchými programy pro úpravu fotografií, videa, hudby a textových dokumentů a pro základní školy poskytuje programy zdarma. Žáci a vyučující jsou nadšeni.

V roce 2013 jsme se zaměřili na zdraví a relaxaci, a to s projektem Hledej poklad v jeskyni – zdraví. Cílem projektu je povzbuzení imunitního systému a podpora léčby mnohých onemocnění a zdravotních problémů, prevence. V prostředí nasyceném minerály a záporně ionizovaném, bakteriologicky čistém bude docházet k celkovému uvolnění a relaxaci, k jednoduchým cvičením, k dechovým cvičením a pohybovým aktivitám. Očekáváme vliv na psychiku, obranyschopnost organizmu a celkovou kondici žáků. Zakoupili jsme dvě zařízení Domácí solná jeskyně Salin Plus s náhradními bloky se solnými ionty, dva molitanové terapeutické bazény s míčky pro žáky s ADHD. Na uvolňovací cviky tzv. Míčkování byly zakoupeny dvě sady speciálních míčků a míčků relaxačních. Dechová cvičení bude střídat hra na hudební nástroje včetně sopránové zobcové flétny. Sada relaxačních lehátek s polštářky bude doplněna aktivním cvičením na míčích BOSU ball. Toto vše bude doplněno poslechem různé relaxační hudby a mluveným slovem českých autorů na CD. Využití se předpokládá v době vyučování, a to v hodinách hudební výchovy, tělesné výchovy, hodinách literární a výtvarné výchovy. Hlavní využití bude pro všech pět oddělení školní družiny. Od října je jeskyně v provozu.

Všechny projekty spolufinancuje náš zřizovatel Statutární Město Ostrava, Městský obvod Hrabová. Děkujeme za podporu a možnost realizace.

Vedení školy