Nabídka zájmových útvarů

Nabídka volejbalového kroužku

VK Ostrava hledá na naší škole zájemce o kroužek volejbal z řad chlapců od 3. do 6. třídy. Volejbalový kroužek povedou profesionální trenéři VK Ostrava a bude se konat od 7. října každou středu od 13:45 do 15 hodin v tělocvičně naší školy. Kroužek je zcela zdarma.

Noví zájemci i ti z loňského školního roku jsou srdečně zváni. Zájemci se prostřednictvím svého třídního učitele hlaste u Mgr. Martina Němce do 30. 9. 2020.

Judo

Veselá věda

Basketbal

Nábor nových cyklistů Bike 2000