Muzejní noc 2013 – Landek Park

Dne 25. 5. 2013 jsem v rámci kulturního večera, který nese název Muzejní noc, navštívil ostravský Landek Park. V rámci toho večera jsem se mohl podívat do vnějších tak i do podzemních expozic.

Po příjezdu do Landek Parku vás uvítá krásná lokomotiva, do které se můžete podívat a představit si jaké obtížné to muselo být pro tehdejší strojvůdce. Po zakoupení lístků jsme se vydali do mírného kopce, na levé straně se nacházela důlní technika. Nutno podotknout že okolní příroda na oko vypadala takřka nedotknutá od těžení, které zde probíhalo. Na louce bylo k vidění další kousky těžební techniky.

Na konci cesty jsme nakonec došli k důlní věži. Po doplnění tekutin v socialistickém dvojpodlažním domě, který mimochodem byl uvnitř velmi pěkně zařízen, jsme zašli do důlní expozice. Následně jsme nastoupili do falešného důlního výtahu, kde byl simulován několikastovkový sestup do šachty. Po vystoupení jsme byly přivítání: „ Zdar práci havíři“! Postavte se tam, kde ti horníci nadávají!“.

Nebudu lhát, ale valné většině výrazů jsem nerozuměl, ale bylo jich tolik, že jsem se raději neptal, poněvadž to by se mohla prohlídka prodloužit o několik desítek minut.

Nutno podotknout že náš průvodce byl velmi příjemný a nebál se vtipkovat i o sousedním karvinském „revíru“. Celá prohlídka trvala asi jednu a půl hodinu a i když jsem někdy věcem nerozuměl, nenudil jsem se, protože nám bylo ukázáno např. použití důlního vozíku, větrání v dolech a napájení. Po prohlídce byla ještě otevřena expozice důlního záchranářství, expozice mi spíše připadala určena pro lidi, kteří se zajímají o toto téma.

Celkově je Landek park velmi pěkně zařízen a doporučuji ho navštívit a to nejenom ve dnech Muzejní noci!

Michael Milis, IX. A