Mladí ladí jazz v druhých třídách

V dubnu jsme navštívili hudební workshop pořádaný v rámci jazzového festivalu Mladí ladí jazz. Hlavní role se ujal jazzman a instrumentalista Oran Etkin z New Yorku s českou kapelou.

Klarinetista Oran  Etkin interativně předává dětem příběh skrze písně známých světových melodií. Děti během workshopu tančily a byly povzbuzovány, aby se rytmicky, hudebně a i slovně projevovaly. Děti si tak z workshopu odnesly nejen skvělý zážitek, ale často i několik anglických slovíček. Díky tomu, že Oran příběhy vsazuje do míst, odkud pocházejí, rozšiřují si děti i své geografické znalosti a seznamují se s odlišnými kulturami.

Timbalooloo do škol

Projekt je určen pro učitele a děti druhých ročníků ZŠ a je zaměřený na hudební alternativní vzdělávání. Lektor po dobu dvou měsíců dochází jednou týdně do třídy, kde spolu s učitelem vede hodinu hudební výchovy za použití Timbalooloo metody izraelsko-amerického klarinetisty Orana Etkina. Výsledek práce bude prezentován na konci školního roku formou představení.

Metoda Timbalooloo napomáhá ke zdravému rozvoji vnímání a chápání okolního světa. Hudba je brána jako paralela k řeči. Často velmi abstraktní pojmy, které jsou pro děti těžko představitelné, jsou skrze hudební a tělesný prožitek lépe pochopitelné. Jako příklad můžeme uvést vysvětlování nízkých a vysokých tónů skrze vizualizaci – vysokými tóny zpívají ptáci, hluboké tóny dělá medvěd. Dále také můžeme vidět, jak rytmus a tanec samby či valzu můžou přispět pro lepší pochopení základních matematických jevů (dvě a tři doby). Práce s kontrasty je také jedním z primárních rysů této metody. Schopnost vnímat kontrasty vede u dětí k lepší koncentraci a reakcím na podněty.

Neméně důležité je, že jsou děti seznamovány s hudbou, nástroji a hudebníky napříč celým světem a kulturami. Děti se tak učí respektu k různým kulturám, což vede i k vzájemnému respektu a toleranci v jejich životě.

Cílem projektu je nabídnout alternativní způsob hudebního vzdělávání s možnými přesahy do dalších školních disciplín. Další důležitý bod je, že tento způsob práce vede ke vzájemnému partnerství dítě-pedagog, ale i všech dětí v třídním kolektivu, a vede tak i ke vzájemnému respektu.

V naší škole bude v rámci tohoto projektu působí  hudebník Jiří Bouda. https://www.denbaya.cz/kdo-jsme

Petra Nytrová, Michaela Černotová


Ukázka video