Mimořádná opatření ke dni 10.9.2020

  • S platností od 1.9.2020 je z preventivních a protiepidemických opatření omezen vstup zákonných zástupců žáků a ostatních osob do budovy školy.
  • Od 10.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu pobytu mimo třídu nasadí roušky. Roušku si žák odkládá pouze při konzumaci jídla ve školní jídelně.
  • Žákům bude doporučeno používat roušku i během výuky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.