Mikuláš

Dne  6. 12. 2019  pořádal  žákovský parlament tradiční akci  „Mikuláš“ pro žáky naší školy. Žáci devátého ročníku navštěvovali třídy na prvním  stupni a nadělovali  žákům různé sladkosti.

Všichni žáci byli spokojeni a akce se velmi vydařila.

                                                          za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková