Mikuláš 2018

Dne  5. 12. 2018  pořádal  žákovský parlament tradiční akci  „Mikuláš“ pro žáky naší školy.
Žáci devátého ročníku navštěvovali třídy na prvním  stupni, nadělovali  žákům různé sladkosti.
Všichni žáci byli spokojeni a akce se velmi vydařila.

                                                      za ŽP: Libuše Staňková, Simona Hališková