Michael Milis je druhým nejlepším v soutěži Masarykova demokratického hnutí!

Jako každým rokem, i letos v listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěže na poctu Tomáši Garrigue Masarykovi. Tuto soutěž obsazujeme žáky devátého ročníku. Dnes již můžeme hovořit o nich v minulém čase, ale je třeba i letos připomenout, že jsme zaznamenali výrazný úspěch. Ještě jako naši žáci, poslali do soutěže historické eseje ze života díla našeho prvního prezidenta nově vzniklé ČSR, Tomáš Vojkůvka, Kryštof Kania a Michael Milis.

Slavnostní vyhlášení na Magistrátu hlavního města Prahy se konalo v pátek 15. listopadu a my jsme byli v očekávání, zda i letos budeme mít v kategorii základních škol a víceletých gymnázií výrazný úspěch. A ten opět přišel. Michael Milis obsadil vynikající 2. místo. Kromě knižních cen a plakety TGM obdržel také finanční prémii v hodnotě 1500,- Kč. Vyhlášení se účastnili také Tomáš Vojkůvka a Kryštof Kania, kteří sice neskončili na medailových pozicích, ale i jim patří veliký dík za příkladnou reprezentaci naší školy.

Již nyní doufáme, že bude vyhlášen další ročník soutěže, abychom namotivovali některé z našich nadaných nynějších žáků devátého ročníku, aby i oni ukázali své historické a literární znalosti propojené s kreativitou tvůrčího psaní.

Mgr. Martin Němec