MF NÁBOJ JUNIOR

MF náboj je matematicko-fyzikální týmová soutěž pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která se konala dne 15. 11. 2013 po celé České republice a na Slovensku. Naši školu reprezentovala 2 čtyřčlenná družstva, vytvořená z žáků 8. a 9. ročníku.
Cílem každého týmu bylo v časovém limitu vyřešit co nejvíce úloh.

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo z 9. ročníku (Demokraté z devítky) ve složení Tereza Divišová, Petr Pokluda, Dominik Seman a Jiří Juřička, kteří obsadili 3. místo z 19 soutěžních družstev v Ostravě. Všechny výsledky byly vyhodnoceny a porovnány i v celostátním měřítku. V porovnání jen se základními školami v rámci celé ČR družstvo z 9. ročníku obsadilo 1. místo z 58 soutěžních základních škol.

Družstvo složené z žáků 8. ročníku (Hrabovští osmáci) ve složení Dominika Daničová, Matěj Kučera, Jiří Hruška a Lukáš Peterek si soutěž vyzkoušeli, nedosáhli výrazných výsledků, ale získali cenné zkušenosti pro další ročník této soutěže.

Gratulujeme všem k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky MFnáboj 2013 Ostrava

Výsledky MFnáboj 2013 Česká republika ZŠ

Výsledky MFnáboj 2013 Česká republika ZŠ+Gymnázia

Ing. Romana Šebestová