Mezinárodní kampaň „Food Right Now – Postavme se hladu!“

Jsme jednou ze škol zapojených do mezinárodní kampaně „Food Right Now – Postavme se hladu!“ a „Týdne globálního vzdělávání“

O co jde v mezinárodní kampani Food Right Now – Postavme se hladu?
Věděli jste, že ze 7 miliard lidí na světě trpí 925 milionů hladem a podvýživou? Přemýšleli jste někdy o tom, že průměrný obyvatel Evropy a Severní Ameriky vyhodí 95 až 115 kg potravin ročně, zatímco ztráty v subsaharské Africe činí 6 až 11 kg na obyvatele?

Mezinárodní kampaň Food Right Now – Postavme se hladu! se snaží zvýšit povědomí o problematice hladu ve světě v kontextu globálních souvislostí. Kampaň klade důraz na hlubší pochopení problému světového hladu a faktorů, které k němu přispívají. Snaží se zejména představovat řešení, která mohou hlad ve světě zmírnit. Cílem kampaně je aktivní zapojení české veřejnosti a zejména mladých lidí do řešení problematiky světového hladu.

O co jde v evropském Týdnu globálního vzdělávání?
Cílem Týdne globálního vzdělávání je podpora výuky globálních témat v evropských školách. V letošním roce se „Týden globálního vzdělávání“ zaměří na téma potravinové bezpečnosti a zodpovědné spotřeby jídla.

Náš projekt v rámci Týdne globálního vzdělávání a akce Víme, co jíme, jsme rozdělili do tří částí. Jako prvotní cíl jsme si určili aktivní zapojení žáků do projektu, realizace jejich myšlenek a uvědomění si vztahu člověka k potravinám, jejich hodnotě a původu. Neopomenuli jsme také globální problémy světového plýtvání s potravinami a stále sílícího hladomoru. Druhotným cílem bylo upozornit všechny žáky a zaměstnance naší školy na výše zmíněné problémy formou výstavy, informačních letáků a plakátů, regionálního menu ve školní jídelně a tematicky uzpůsobených vyučovacích hodin výchovy k občanství a zeměpisu 9. ročníku.

Žákovský parlament je tvořen žáky 3. – 9. ročníku. Na počátku projektu bylo společné jednání parlamentu a domluva na realizaci našeho projektu. Byly vytvořeny pracovní týmy, prodiskutováno regionální menu pro školní jídelnu. Následně potvrdila školní jídelna možnost realizaci tohoto menu s typicky českých potravin:
V pondělí 10. listopadu se žákovský parlament zapojil do tohoto projektu ve spolupráci se školní jídelnou. V rámci projektu byl oběd ve školní jídelně zhotoven z lokálních potravin, které jsou kvalitnější a jejich distribuce je méně energeticky náročná, šetrnější k životnímu prostředí. Na stolech ve školní jídelně byla papírová prostírání, která shrnovala důležité informace o tématu – nákup lokálních surovin.

Regionální menu ve školní jídelně vypadalo takto: Polévka pohanková, Kachní prsa pečená, červené zelí, Bramborový knedlík, čaj

Zaměřili jsme se rovněž na téma plýtvání potravinami a potravinovou bezpečnost.
Byly vytvořeny plakáty, které byly rozvěšeny po škole na místech dobře přístupných pro návštěvy veřejnosti a na místech, kde se pohybují ponejvíce žáci naší školy. Plakáty zvou na regionální menu v naší školní jídelně a upozorňují na kvalitu a neplýtvání kvalitními českými potravinami. V rámci konkrétního dne bylo ve školní jídelně monitorováno, jak děti konzumují regionální menu, jak děti plýtvají či neplýtvají kvalitními potravinami.

Žáci 9. ročníku obdrželi v rámci výuky výchovy k občanství pracovní list s návodem, jak vyhotovit vzdělávací plakáty, které budou následně vystaveny ve škole. Žáci v nich realizují textově obrazový materiál, v kterém se zamýšlejí nad globálními problémy planety ohledně konzumace potravin, jejich plýtvání, problémy s hladomorem a vlivem nedostatku potravin na lidské tělo. Následovala aplikační hra „Víme, co jíme“, kdy si žáci procházejí hru a dle jejich výběrů se seznamují s původem potravin a problémem jejich výroby či produkce.

Žáci 9. Ročníku v rámci zeměpisu pracovali s omalovánkami a texty fair trade a podle prezentace vlastně vytvořenou na naší škole se seznamují s globálním problémem hladu a chudoby.

Mgr. Martin Němec, Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková