Měříme kvalitu ovzduší

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provádí pro město laboratorní službu Měříme kvalitu ovzduší. Pro jarní měření byla vybrána i městská část Hrabová. Po dohodě se zřizovatelem škola souhlasila s umístěním měřícího vozu před budovou.

V pátek bude žákům a učitelům umožněno si vůz prohlédnou a seznámit se s přístroji a průběžnými výsledky měření.

Vedení školy