Matyáš Janeček 14. v okresním kole dějepisné olympiády

Netradiční online formou proběhlo okresní kolo letošního ročníku dějepisné olympiády, která byla tematicky zaměřena na dobu Baroka.  Naši školu reprezentoval žák VI. B Matyáš Janeček, který zvítězil ve školním kole a se ctí se popral se silnou konkurencí starších spolužáků základní škol a víceletých gymnázií v okresním kole. Nakonec z toho bylo 14. místo. 

Matyáši děkujeme za poctivou přípravu na okresní kolo a příkladnou reprezentaci školy a za rok věříme, že svoje úspěchy opět jako žák sedmého ročníku zopakuje. 

Mgr. Martin Němec