Matematický Klokan 2019

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do soutěže Matematický KLOKAN. Žáci řešili zajímavé matematické úlohy v různých kategoriích. V kategorii Kadet jsme zaznamenali velký úspěch. Žák Stanislav Šustr (IX. B) se umístil na 7. místě z 1 340 účastníků města Ostravy.

Patří mu tedy velká gratulace a poděkování za úspěšnou reprezentaci školy.

                                                                                                 Mgr. Libuše Staňková