Ludmila Kročková a Stanislav Šustr získali cenné rétorické zkušenosti

I letos jsme se prostřednictvím dvou žáků IX. B třídy Ludmily Kročkové a Stanislava Šustra zúčastnili tradiční soutěže Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě – Porubě k Mezinárodnímu dni lidských práv. Jednalo se již o 8. ročník a naše účast je pravidelná. I když jsme letos nedosáhli na pódiová umístění, získali naši žáci před odchodem na střední školy opět cenné zkušenosti v oblasti rétoriky, prezentace a souvislého ústního projevu.

Soutěže se zúčastnilo se několik družstev. Téma naší prezentace bylo: Právo na důstojný život. Naši žáci prezentovali aktuální státy světa po jednotlivých kontinentech, kde dochází k velkému porušování lidských práv. Oba žáci získali za reprezentaci naší koly a účast v této zajímavé soutěži čestné uznání.

Mgr. Martin Němec