Logopedický kroužek

Mluvíme správně

Logopedický kroužek se otevřel v září školního roku 2017/2018  už po 20-té pod vedením školní logopedky Mgr. Evy Janšové.

  V prvních týdnech školního roku:

  • školní logopedka provádí kontrolu výslovnosti dětí v prvních třídách
  • vybraní žáci s lehkou řečovou vadou pak dochází každé pondělí v dohodnutém čase na reedukaci výslovnosti
  • diagnostikované těžší řečové vady dětí školní logopedka směřuje ke klinickému logopedovi
  • dle potřeby školní logopedka provádí konzultace i s rodiči starších žáků

Mgr. Eva Janšová