Literární soutěž: „Moje milovaná babička, můj milovaný dědeček.“

Během měsíce dubna proběhla na prvním stupni literární soutěž: „Moje milovaná babička, můj milovaný dědeček.“ Téma bylo vybráno v návaznosti na projekt z loňského školního roku: „Babičko, dědečku, pojďte zase do školy,“ jehož dokončení nám znemožnila pandemie koronaviru a také proto, že si někdy neuvědomujeme, jak důležití v našem životě prarodiče jsou a jak moc pro nás znamenají.

V dopisech, básničkách, vyprávěních i komiksech žáci psali, co mají na svých prarodičích rádi, za co jsou jim vděční, co je naučili či jaké společné zážitky jsou pro ně nejcennější.

Všechny práce byly velmi zdařilé a pro porotu byl výběr těch nejlepších náročný.

Vítězové kategorie 1.-2. ročníků:

  1. místo: Alex Šebesta, 2.B
  2. místo: Jáchym Žídek, 1.A
  3. místo: Natálie Baculová, 2.A

Vítězové kategorie 3.-5. ročníků

  1. místo: Anežka Chlupatá, 5.A a Adéla Vyležichová, 3.B
  2. místo: Adéla Kuzmová, 5.A a Šimon Maršalík, 3.B
  3. místo: Tomáš Demjan a Marek Unucka, 4.B

Oceněným blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast a přejeme mnoho zdaru v dalším tvůrčím psaní.

Mgr. Lenka Kudlejová

Oceněné práce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11