Kreativní skupina navštívila na MDD Okresní soud

V pátek 31. 5. 2013 navštívila kreativní skupina 18 žáků v rozpětí od 6. do 9. ročníku Okresní soud v Ostravě – Porubě v rámci kreativních skupin Mezinárodního dne dětí na naší škole. Nejprve náš pan soudce Mgr. David Šeremek provedl soudem, vysvětlil, kde se má obyčejný občan pohybovat a co vyřídí pro své potřeby. Následně jsme usedli do jedné ze soudních síní, kde nám soudce vysvětlil, jak probíhá soudní jednání, s čím se mohou mladí lidé u soudu setkat a kvůli jakým důvodům se mohou dostat až na samotné jednání a v jaké konkrétní roli. Následovala ukázka odročeného jednání, na které se nedostavil obviněný. Paní soudkyně, která jednání vedla, poté diskutovala s žáky o konkrétních proviněních a trestech v návaznosti na to, co může v životě potkat dospívající mládež.

Na závěr přišel hlavní bod programu, kdy jsme navštívili první jednání soudu, kdy byl obviněn mladík ze sexuálního styku s nezletilou dívkou. Viděli jsme jednání se vším všudy před soudcovskou porotou s řečí státního zástupce i advokáta obviněného, výpověď obviněného i svědků. Pro děti bylo jednání velmi přínosné v tom, že hlavní roli v kauze hrála sociální síť facebook a její veškerá úskalí. Bylo to pro naše žáky velmi přínosné odpoledne.

Mgr. Martin Němec