Krajské kolo Astronomické olympiády pro 6. – 9. ročník

Po úspěchu žáků ve školním kole, postoupili žáci do krajského kola AO. Úlohy byly zaměřeny na vlastní pozorování, měření, řešení testových otázek, zajímavých příkladů z astronomie.

Ze 167 řešitelů kategorie GH pro žáky 6. – 7. ročníku v Moravskoslezském kraji se nejlépe umístil David Venus na 28. místě, Matěj Gregor na 42. místě, Zuzana Gregorová a Magdaléna Sýkorová na 62. místě.

V kategorii EF pro žáky 8. – 9. ročníku v Moravskoslezském kraji se z celkového počtu 115 řešitelů nejlépe umístila Kamila Domesová, Kateřina Pazdziorová a Karolína Stuchlá na 68 místě.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v astronomických a v dalších přírodovědných soutěžích.

Ing. Romana Šebestová