Koronavirus – doporučení KHS k aktuální epidemiologické situaci

Na základě doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Bezpečnostní rady města Ostravy žádáme zákonné zástupce žáků, aby z důvodů eliminace možné nákazy koronavirem, ponechali žáky, kteří pobývali v Itálii (popř. Jižní Korei, Číně nebo jiné zasažené destinaci),  doma v karanténě po dobu 14 dnů. Návrat z těchto oblasti ohlásili Krajské hygienické stanici v Ostravě a konzultovali s jejich odborníky další postup. Pokud již žák přišel do školy, je potřeba postupovat obdobně. V opačném případě hrozí rozšíření případné nákazy do školy.

 

KORONAVIRUS – doporučení KHS MSK