Konzultační třídní schůzky

zákonných zástupců žáků s TU a jednotlivými vyučujícími se konají v úterý 8.6.2021 v době od 15.00 do 18.00 hodin .

V době konzultačních třídních schůzek 8.6.2021 se ve vestibulu školy uskuteční volby zákonných zástupců žáků do Školské rady. Bližší informace zde