Konzultační třídní schůzky

se uskuteční on-line formou v termínu od 11.1. do 13.1. 2021.
Informace o konkrétním termínu a čase konání konzultací předají zákonným zástupcům žáků třídní učitelé jednotlivých tříd.