Konzultační třídní schůzky

se uskuteční on-line formou v termínu od 10.11. do 13.11. 2020. Informace o konání konzultací předají zákonným zástupcům žáků třídní učitelé jednotlivých tříd.