Konzultační třídní schůzky

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se uskuteční formou konzultací 11.1.2022 v době od 15.00 hod. do 18.00 hod.