„Klima školy“

Dotazníkové šetření  KLIMA ŠKOLY

Naše škola využívá portál Proskoly.cz, který nabízí žákům a pedagogům on-line testy na ověření paměti, logického myšlení, prostorové představivosti, vnímání a koncentrace, dále test volby povolání a kvízy z různých předmětů. Žáci si tak mohou ověřit své schopnosti a znalosti nejen při výuce ve škole, ale i doma.

Portál využíváme i k zjišťování pohledu na naší školu prostřednictvím připravených dotazníků. Žádáme tímto žáky a zákonné zástupce žáků, aby vyjádřili svůj názor na naší školu v dotazníkovém šetření od 7.6. do 20.6.2022 prostřednictvím portálu  www.proskoly.cz . Postup: po přihlášení na portál zvolte dotazníky – Sociometrie – Klima školy rodiče nebo Klima školy žáci. Přihlašovací údaje byly předány žákům.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a vyjádření Vašeho názoru.

                                                                                                                      vedení ZŠ