Kateřina Šupčíková zvítězila ve školním kole dějepisné olympiády

V pondělí 25. listopadu se na naší škole konalo školní kolo 43. ročníku dějepisné olympiády, kterého se tentokrát zúčastnilo 19 žáků osmého a devátého ročníku. Pro letošní ročník bylo zvoleno téma „vznik středověkých měst a život v nich“ Písemný test byl zaměřen na národní dějiny. Otázky byly koncipovány jak na doplnění znalostí do textu, tak práci s obrazovým materiálem. Nechyběly ani typické kvízové dotazy.

Nejlépe se s náročným testem popasovala Kateřina Šupčíková ze třídy VIII. B, na druhém místě skončila Soňa Slovíková z VIII. A, a na bronzovém stupínku Tereza Divišová z IX. B třídy. Kateřina Šupčíková a Soňa Slovíková budou navrženy pro postup do okresního kola, které se bude konat v lednu příštího roku. Všem žákům děkujeme za účast a přejem první dvojici hodně úspěchů v pokračování soutěže.

Mgr. Martin Němec