Jídelna » Výdej obědů

Výdej obědů v 1. týdnu školního roku 2019/2020

Pondělí 2.9. 2019

11.00 – 12.00 hod.

Úterý 3.9. 2019

Cizí strávníci        11.10 – 11.30 hod.

Hlavní výdej         11.30 – 13.15 hod.

Doplňkový výdej  13.15 – 13.30 hod.

Středa 4.9. 2019

Cizí strávníci        11.10 – 11.30 hod.

Hlavní výdej         11.30 – 13.15 hod.

Doplňkový výdej 13.15 – 13.30 hod.

Čtvrtek 5.9. 2019 – pátek 6.9. 2019

Cizí strávníci        11.10 – 11.40 hod.

Hlavní výdej         11.40 – 13.45 hod.

Doplňkový výdej  13.45 – 13.55 hod.

 

Na základě vyhlášky č.137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších předpisů a změn je stanovena níže uvedená výdejní doba takto:

11.10 – 11.15 – výdej mimořádný

11.15 – 11.40 – výdej pro cizí strávníky, pro žáky v době nemoci – jídlonosiče

11.40 – 13.45 – hlavní výdej – pouze na tácky

13.45 – 13.55 – výdej doplňkový (po ukončení hlavního výdeje) – jídlonosiče

Pokud si strávník přijde pro oběd mimo vyhrazenou dobu, oběd mu bude vydán do nádobí školní jídelny a musí si oběd sám přeložit do jídlonosičů. Strava se vydává do vhodných nádob (nikoliv skleněných). Upozorňujeme strávníky, kteří odebírají oběd do jídlonosičů, že strava je určena pro přímou spotřebu nejpozději do 14.00 hodin.

Výdejní doba je závislá na provozu školy, proto v průběhu školního roku může být výdejní doba upravena. Změny doby výdeje jsou vyvěšeny v předstihu ve vestibulu školy a na dveřích jídelny.

                                        Gebauerová Lenka, vedoucí ŠJ