Jídelna » Odhlašování stravného

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ od 1. 8. 2020

Dle zákona má žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně pouze v době přítomnosti ve škole.

Z toho vyplývají následující povinnosti pro strávníky:

ODHLAŠOVÁNÍ

1/ Nebude-li žák ve škole, musí si oběd odhlásit zapsáním do archu v jídelně

do 13.45 hod, telefonicky na tel.č. 599507124 nebo 773791605 do 13.45 hod  emailem [email protected],  SMS na tel.číslo 773791605  nebo přes internet na www.strava.cz nejméně 24 hodin předem TO ZNAMENÁ DEN PŘEDEM DO 13.45 HODIN.

2/ V případě neodhlášení bude částka 38,- Kč za jeden neoprávněně nahlášený oběd strávníkovi stržena z konta PŘEDNOSTNĚ, proto strávník na konci měsíce nemusí mít obědy.

3/ PRVNÍ den nemoci je považován jako by byl strávník ve škole a zákonný zástupce má možnost si pokrm odebrat do jídlonosičů v určených hodinách.

4/ Žáci, kteří pokračují v nemoci po víkendu, si musí odhlásit obědy v pondělí

do 8.00  hodin na tel.599507124.

5/ Pokud se chce žák stravovat v době, kdy není ve škole, může

odebrat oběd v plné výši (jako pro cizí strávníky).

6/ Na konci kalendářního a školního roku poslední tři dny nelze odhlásit oběd z důvodu vyúčtování, proto je nutné si obědy odhlásit v předstihu.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Jestliže žák nemá zaplaceny obědy  na  celý následující měsíc do 15.dne v měsíci a v daném měsíci si odhlásil stravu, musí si sám navést další obědy za odhlášenou stravu. Výdej obědů je závislý na provozu školy, proto je nutné sledovat aktuální informace na vývěsce ve vestibulu školy.

 Při zapomenutí čipové karty nebo čipu žáci nahlásí své jméno kuchařce a ona zkontroluje, zda má oběd. Protože tento úkon je časově náročný a brzdí plynulý výdej, tito žáci se řadí na konec fronty.

Strávník v případě sladkého obědu má možnost si přihlásit i nesladkou variantu, zpravidla to bude bezmasé zeleninové nebo luštěninové jídlo. Tento oběd bude na čísle 2.

Strávníci si mohou objednat oběd č.2 na www.strava.cz 3 dny předem. Pokud nenahlásí oběd číslo 2, automaticky bude mít oběd č.1.

Informace se poskytují v kanceláři školní jídelny od druhého do posledního vyučovacího dne v měsíci v době od 7.30 do 8.00 hodin, žáci do 7.45 hodin. nebo na telefonním čísle 599507124, 773791605 popřípadě emailem [email protected]

V Ostravě 1.8.2020                                  Gebauerová Lenka – ved. ŠJ

 

     UPŘESNĚNÍ – VYSVĚTLENÍ K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Zasílání SMS zpráv na odhlašování obědů platí pro strávníky, kteří mají zprovozněnou službu na www.strava.cz . Viz informace o internetové službě – odhlašování stravy před internet, mobilní telefon na stránkách školy.

Telefonní číslo jídelny 599507124 slouží pouze jako pevná linka bez možnosti SMS zpráv.

 

Internetová služba – odhlašování stravy přes internet, mobilní telefon

V kanceláři vedoucí  jídelny  vyplníte a podepíšete přihlášku na aktivaci internetu, tím se zavazujete, že budete aktivně využívat internetovou službu. Aktivací internetu zodpovídáte za kontrolu přihlášení, odhlášení strávníků.

 Dále obdržíte ČÍSLO jídelny ,  dále uživatelské jméno  a  heslo. Po aktivaci  v kanceláři  jídelny můžete  odhlašovat  stravu přes internet. Časové podmínky pro odhlašování stravy jsou stejné jako v případě telefonického či písemného projevu. Ukončení odhlašování stravy přes internet  na  následující  den  je den předem do 13.45 hod.

POZOR! Pokud dítě pokračuje v nemoci i v pondělí, musíte odhlásit stravu telefonicky  599507124 do 8.00 hodin

POSTUP:

Od následujícího dne po registraci v kanceláři školní jídelny lze odhlašovat stravu na internetu na: www.strava.cz. Dostanete se do dialogu přihlášení. Vyplníte položku jídelny, toto číslo jste dostali při registraci služby v kanceláři školní jídelny. Vyplňte a potvrďte položky  UŽIVATEL  A  HESLO. Tyto údaje jste dostali taktéž v kanceláři jídelny. Kliknutím na přihlášení jste se již dostali do programu. Zeptá se Vás na emailovou adresu a upozorní  Vás ,  že můžete změnit heslo. Toto můžete provést na modré liště v sekci nastavení. Na modré listě v sekci objednávky můžete odhlašovat či přihlašovat stravu. Každý strávník má naveden oběd č.1. Pokud chce odebrat oběd č.2, je nutno kliknout na ikonku u oběda č.2. Zatržená ikonka vlevo znamená, že máte přihlášenou stravu a strženy peníze za stravu. Kliknutím na ikonku se zatržení ztratí, což znamená, že máte odhlášenou stravu a navýší se Vám zůstatek.  Opětovným kliknutím se zatržení objeví a znamená to, že máte přihlášenou stravu. Modrá ikonka vpravo Vám ukáže časový údaj pro odhlašování nebo přihlašování a cenu obědu. Kliknutím na hnědé ikonky dostanete informaci o obsažených alergenech u polévky a hlavního jídla. V sekci VÝDEJ NA MODRÉ LIŠTĚ máte možnost zjistit, zda Vaše dítě odebralo či neodebralo stravu.

V sekci PLATBY NA MODRÉ LIŠTĚ  uvidíte všechny platby.

V sekci NASTAVENÍ NA MODRÉ LIŠTĚ  si můžete určit, zda si chcete nechat zasílat zprávy na emailovou adresu. Výběr zpráv provedete kliknutím na ikonku u jednotlivých zpráv.

Před ukončením programu si zkontrolujte ještě jednou provedené změny v objednávkách a nezapomenou KLIKNOUT NA ZELENOU IKONKU ODESLAT. Pokud neodešlete data, nebudou provedeny .   Ze systému se odhlaste potvrzením položky ODHLÁŠENÍ.

 

MOBILNÍ TELEFON

 Klasická SMS na tel.č.773791605.                                                       Gebauerová Lenka,ved.ŠJ