Jídelna » Odhlašování stravného

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ od 1. 1. 2019

Dle zákona má žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně pouze v době přítomnosti ve škole.

Z toho vyplývají následující povinnosti pro strávníky:

1/ Nebude-li žák ve škole, musí si oběd odhlásit zapsáním do archu v jídelně do 13.45 hod, telefonicky na tel.č. 599507124 nebo 773791605 do 13.30 hod  emailem [email protected],   nebo přes internet na www.strava.cz nejméně 24 hodin předem TO ZNAMENÁ DEN PŘEDEM DO 13.45 HODIN.

2/ V případě neodhlášení bude částka 37,- Kč za jeden neoprávněně nahlášený oběd strávníkovi stržena z konta PŘEDNOSTNĚ, proto strávník na konci měsíce nemusí mít obědy.

3/ PRVNÍ den nemoci je považován jako by byl strávník ve škole a zákonný zástupce má možnost si pokrm odebrat do jídlonosičů v určených hodinách.

4/ Žáci, kteří pokračují v nemoci po víkendu, si musí odhlásit obědy v pondělí do 8.30  hodin na tel.599507124.  Pokud se chce žák stravovat v době, kdy není ve škole, může odebrat oběd v plné výši (jako pro cizí strávníky).

5/ Na konci kalendářního a školního roku poslední tři dny nelze odhlásit oběd z důvodu vyúčtování., proto je nutné si obědy odhlásit v předstihu.

6/ Výdej obědů je závislý na provozu školy, proto je nutné sledovat aktuální informace na vývěsce ve vestibulu školy.

7/ Při zapomenutí čipové karty nebo čipu žáci nahlásí své jméno kuchařce a ona zkontroluje, zda má oběd. Protože tento úkon je časově náročný a brzdí plynulý výdej, tito žáci se řadí na konec fronty.

8/ Informace se poskytují v kanceláři školní jídelny od druhého do posledního vyučovacího dne v měsíci v době od 7.30 do 8.00 hodin, žáci do 7.45 hodin. nebo na telefonním čísle 599507124, 773791605 popřípadě emailem [email protected]

V Ostravě dne 1.1.2019 Gebauerová Lenka – ved. ŠJ

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ od 1.9.2018

Dle zákona má žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně pouze v době přítomnosti ve škole.

Z toho vyplývají následující povinnosti pro strávníky:

1/ Nebude-li žák ve škole, musí si oběd odhlásit zapsáním do archu v jídelně do 13.45 hod, telefonicky na tel.č. 599507124 nebo 773791605 do 13.30 hod  emailem [email protected], nebo přes internet na www.strava.cz nejméně 24 hodin předem TO ZNAMENÁ DEN PŘEDEM DO 13.45 HODIN.

2/ V případě neodhlášení bude částka 35,- Kč za jeden neoprávněně nahlášený oběd strávníkovi stržena z konta PŘEDNOSTNĚ, proto strávník na konci měsíce nemusí mít obědy.

3/ PRVNÍ den nemoci je považován jako by byl strávník ve škole a zákonný zástupce má možnost si pokrm odebrat do jídlonosičů v určených hodinách.

4/ Žáci, kteří pokračují v nemoci po víkendu, si musí odhlásit obědy v pondělí do 8.30 hodin na tel.599507124 Pokud se chce žák stravovat v době, kdy není ve škole, může odebrat oběd v plné výši (jako pro cizí strávníky).

5/ Na konci kalendářního a školního roku poslední tři dny nelze odhlásit oběd z důvodu vyúčtování., proto je nutné si obědy odhlásit v předstihu.

6/ Výdej obědů je závislý na provozu školy, proto je nutné sledovat aktuální informace na vývěsce ve vestibulu školy.

7/ Při zapomenutí čipové karty nebo čipu žáci nahlásí své jméno kuchařce a ona zkontroluje, zda má oběd. Protože tento úkon je časově náročný a brzdí plynulý výdej, tito žáci se řadí na konec fronty.

8/ Informace se poskytují v kanceláři školní jídelny od druhého do posledního vyučovacího dne v měsíci v době od 7.30 do 8.00 hodin, žáci do 7.45 hodin. nebo na telefonním čísle 599507124, 773791605 popřípadě emailem [email protected]

 

V Ostravě dne 1.8.2017

                Gebauerová Lenka – ved. ŠJ

     UPŘESNĚNÍ – VYSVĚTLENÍ K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Zasílání SMS zpráv na odhlašování obědů platí pro strávníky, kteří mají zprovozněnou službu na www.strava.cz . Viz informace o internetové službě – odhlašování stravy před internet, mobilní telefon na stránkách školy.

Telefonní číslo jídelny 599507124 slouží pouze jako pevná linka bez možnosti SMS zpráv.

V Ostravě dne 25.1.2017

Lenka Gebauerová – ved.ŠJ

 

Internetová služba – odhlašování stravy přes internet, mobilní telefon

V kanceláři vedoucí  jídelny  vyplníte a podepíšete přihlášku na aktivaci internetu, tím se zavazujete, že budete aktivně využívat internetovou službu. Aktivací internetu zodpovídáte za kontrolu přihlášení, odhlášení strávníků.

 Dále obdržíte ČÍSLO jídelny ,  dále uživatelské jméno  a  heslo. Po aktivaci  v kanceláři  jídelny můžete  odhlašovat  stravu přes internet. Časové podmínky pro odhlašování stravy jsou stejné jako v případě telefonického či písemného projevu. Ukončení odhlašování stravy přes internet  na  následující  den  je den předem do 13.45 hod.

POZOR! Pokud dítě pokračuje v nemoci i v pondělí, musíte odhlásit stravu telefonicky  599507124 do 8.30 hodin

POSTUP:

Od následujícího dne po registraci v kanceláři školní jídelny lze odhlašovat stravu na internetu na: www.strava.cz. Dostanete se do dialogu přihlášení. Vyplníte položku jídelny, toto číslo jste dostali při registraci služby v kanceláři školní jídelny. Vyplňte a potvrďte položky  UŽIVATEL  A  HESLO. Tyto údaje jste dostali taktéž v kanceláři jídelny. Kliknutím na přihlášení jste se již dostali do programu. Zeptá se Vás na emailovou adresu a upozorní  Vás ,  že můžete změnit heslo. Toto můžete provést na modré liště v sekci nastavení. Na modré listě v sekci objednávky můžete odhlašovat či přihlašovat stravu. U všech dětí jsou 2 informace – oběd a svačina.  Každý strávník má naveden oběd. Pokud chce odebírat i svačinu, je nutno se k odběru přihlásit v kanceláři školní jídelny. Není možno si svačiny přihlašovat bez přihlášky k odběru svačin.  Zatržená ikonka vlevo znamená, že máte přihlášenou stravu a strženy peníze za stravu. Kliknutím na ikonku se zatržení ztratí, což znamená, že máte odhlášenou stravu a navýší se Vám zůstatek.  Opětovným kliknutím se zatržení objeví a znamená to, že máte přihlášenou stravu. Modrá ikonka vpravo Vám ukáže časový údaj pro odhlašování nebo přihlašování a cenu obědu. Kliknutím na hnědé ikonky dostanete informaci o obsažených alergenech u polévky a hlavního jídla. V sekci VÝDEJ NA MODRÉ LIŠTĚ máte možnost zjistit, zda Vaše dítě odebralo či neodebralo stravu.

V sekci PLATBY NA MODRÉ LIŠTĚ  uvidíte všechny platby.

V sekci NASTAVENÍ NA MODRÉ LIŠTĚ  si můžete určit, zda si chcete nechat zasílat zprávy na emailovou adresu. Výběr zpráv provedete kliknutím na ikonku u jednotlivých zpráv.

Před ukončením programu si zkontrolujte ještě jednou provedené změny v objednávkách a nezapomenou KLIKNOUT NA ZELENOU IKONKU ODESLAT. Pokud neodešlete data, nebudou provedeny .   Ze systému se odhlaste potvrzením položky ODHLÁŠENÍ.

MOBILNÍ TELEFON

Číslo, na které zprávu odesíláte:737206697. Pevná část SMS: číslo zařízení, uživatel, heslo, přihlášení P, odhlášení O. Příklad: chci odhlásit na 27.9. do 12.10. Číslo zařízení, uživatel, heslo,027-12.

Např. 10028,novak,ano,027-12 a odeslat na 737206697.

 

                                            Gebauerová Lenka, vedoucí ŠJ