Jazykové zkoušky

Vážení rodiče,
nabízíme Vám prostřednictvím naší školy přihlášení Vašich dětí k mezinárodně uznávaným Cambridge YLE zkouškám. Ve Vašem povědomí budou možná více ukotveny názvy testů jako např. PET nebo tzv. 1. Certifikát, které také patří mezi Cambridge testy, ale pro dospělé. Testy pro děti mají zkratku YLE a dělí se na 3 úrovně: Starters, Movers, Flyers.

Young Learners English Test (YLE)

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu.

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Úrovně náročnosti:
Testy YLE jsou koncipované tak, že děti začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury:

Starters. – na úrovni začátečník
Movers – na úrovni A1
Flyers – na úrovni A2

Kdo může skládat YLE?
Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 7 až 12 let. Děti mohou testy skládat i bez souvislejší přípravy.

Proč YLE?

Vědecké výzkumy ukazují, že děti se rády učí k testům YLE a také je rády skládají. Mezi zkouškové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti velmi povzbuzuje a inspiruje.

Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge English.

Každé dítě, které skládá test YLE, dostává certifikát. Z každé ze tří částí testu – poslechu, psaní a čtení, mluvení – je možné získat maximálně 5 erbů (bodů), dohromady tedy 15. Výsledek zřetelně ukazuje, jaké dítě dělá pokroky ve výuce jazyka.
Certifikát také motivuje k další práci s angličtinou.

Z jakých částí se skládá zkouška YLE?

Zkouška YLE se skládá ze tří částí (tzv. Papers):
Čtení a psaní (Reading and Writing)
Poslech (Listening)
Mluvený projev (Speaking)
Příprava ke zkoušce

Vaše děti mohou navštěvovat přípravné kurzy ke zkouškám přímo ve škole. Minimální počet účastníků je 6. Ke zkoušce vaše děti připravíme!
Hromadné přihlášení ke zkouškám je možno na Vaší škole prostřednictvím JŠ HELLO.

Kontakt a podrobnější informace:
Jana Lipovská, email: [email protected], tel.: 773 803 074