Jan Tichánek má za sebou první kolo soutěže „Co víš o československých legiích?“

Letos probíhá již 17. ročník tradiční dějepisné soutěže „Co víš o československých legionářích?“ Naším zástupcem je Jan Tichánek z IX. B třídy, který má za sebou první kolo soutěže. V ní absolvoval test čítající dvacet otázek a jeho odpovědi byly nyní zaslány k posouzení odborné poroty soutěže. Ještě v průběhu měsíce března se rozhodne, zda Honza postoupí do druhého kola, kde by na něho čekala slohová práce na vybrané téma. To by již byl blízko případného postupu do finále celé soutěže, které se bude konat v Brně a zopakoval by tak úspěchy našich bývalých žáků Davida Venuse s Matěje Gregora.  

Mgr. Martin Němec