Jak jsme si na naší škole připomněli 700. výročí narození Karla IV.

V pondělí 7. března 2016 zavítal na naši školu spolek Faber, abychom si společně v prostorách jedené z našich tělocvičen připomněli třídílným pořadem pro všechny třídy naší školy 700. výročí narození největšího českého krále a císaře Karla IV.

Pro žáky 1. – 3. třídy byla připravena pohádka s prohlídkou historických loutek. Pro ostatní třídy ukázka z každodenního života Karla IV, jeho soukromí, představení jeho manželek, dobových kostýmů, stravovacích zvyků a v neposlední řadě jeho celoevropské politiky.

Do děje celého pořadu byli zapojováni samotní žáci, aby si vyzkoušeli kostýmy, zbraně, rytířské vybavení a podobně.

Mgr. Martin Němec