Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd ve šk. roce 2013/2014

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se bude konat dne 3. 6. 2013 od 16:30 hod. v jídelně naší školy.

Program:

1.                  Organizace školního roku

2.                  Školní potřeby a pomůcky pro 1. ročník

3.                  Klub Školáček

4.                  Informace vedoucí vychovatelky ŠD

5.                  Informace k provozu ŠJ

6.                  Dotazy rodičů

 

                                        Mgr. Helena Nováková

                                                ředitelka školy