Informace SRPŠ – pozastavení činnosti

Dne 18. 11. 2020 proběhla výroční členská schůze SRPŠ. Na této schůzi se vedení po pětiletém funkčním období vzdalo svých funkcí. Bohužel se nenašli rodiče, kteří by vedení převzali a pokračovali v činnosti spolku. Spolek tedy k datu 18. 11. 2020 pozastavuje svou činnost. Finance spolku jsou uloženy na účtu u FIO banky, info o výši a zůstatku je na webu školy.

Tímto opětovně žádáme rodiče, kteří by měli zájem o spolupráci se spolkem, aby se obrátili na bývalé vedení, aby spolek mohl dále pokračovat ve své činnosti ve prospěch žáků školy.

Děkujeme všem, bývalé vedení SRPŠ