Informace ŠJ při ukončení školního roku 2021/2022

Poslední odhlášky obědů nebo přihlášky od 27. 6. 2022 do 30. 6. 2022 bereme  pouze do pondělí 27.6. do 13.00 hodin z důvodu vyúčtování na konci školního roku.

Vyúčtování stravného:

Finanční zůstatky, které vzniknou na účtech strávníků ke konci školního roku, budou po vyúčtování vráceny koncem června a začátkem července 2022. Částka přeplatku bude uhrazena na účet strávníka nebo vyplacena strávníkovi v hotovosti (v případě nízké částky do 500,- Kč i žákům). Případně je možno celý přeplatek v zůstatkové výši vyplatit v hotovosti po předchozí konzultaci s vedoucí školní jídelny. Poslední vyplácení za v hotovosti za stravné a čipové karty do středy 29. 6. 2022. Strávníci, platící hotově, si mohou po domluvě vyzvednou zůstatek financí v kanceláři školní jídelny.

V případě, že na účtu strávníka zůstanou finance, tyto budou navedeny na následující školní rok od prvního dne zahájení školního roku, proto je nutno sledovat nahlášení obědů od září následujícího školního roku.

Odcházející žáci mohou vrátit čipové karty nebo čipy každé ráno od 7.30 do 8.00 hod v kanceláři školní jídelny do 29. 6. 2022.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. 599507124, 773791605. Email :jidelna@zshrabova.cz.

Nytrová Pavlína, ved, ŠJ