Informace ŠJ

Provoz ŠJ od 12.4.2021 – zahájení prezenční výuky žáků I.stupně

Stravu je nutno objednat  do 9.4. 2021 přes www.strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: jí[email protected]

Prezenční výuka – stravování ve školní jídelně

 Distanční výuka – odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ) v době od 11.00 do 13.15 hod.

Upozornění:

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří jsou přihlášení ke stravování ve ŠJ a mají platby nastavené trvalými příkazy, aby tyto platby pozastavili. Vzhledem k tomu, že probíhá distanční výuka a žáci stravu neodebírali, hromadí se finanční prostředky na jejich účtech.