Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne  1. 6. 2015 se uskutečnila informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. V úvodu seznámila   učitelka ZUŠ v Ostravě-Vítkovicích  Jana Slepičková  s možností  přihlášení dětí ke hře na hudební nástroj. Výuka probíhá celoročně na půdě školy.

Dále byli rodiče seznámeni:

  • se způsobem výuky
  • se seznamy  pomůcek  do první třídy pořízených školou a rodiči
  • se školním stravováním
  • se školními kroužky
  • s fungováním školní družiny

Seznamy žáků prvních tříd budou  vyvěšeny na vývěsce ZŠ v posledním srpnovém týdnu. Všechny  výše zmíněné informace pro rodiče budou znovu  předkládány  v prvním týdnu v září.

Dne 1. září 2015 v 8.00 hod budou všichni prvňáčci společně s rodinnými příslušníky slavnostně přivítáni ve vestibulu školy. Společně se všichni na nové žáčky  těšíme.

Mgr. Eva Janšová