Informace ohledně stravování od 18.11.2020

Strávník si objedná stravu telefonicky 599507124 nebo na 773791605, SMS na 773791605 nebo na www.strava.cz.

Výdej obědů  – konzumace na jídelně – pro žáky 1. a 2. ročníku a  zaměstnance školy – Od 11.00 do 13.00 hod

Výdej obědů – do jídlonosiče pro zaměstnance a děti v první den nemoci od 11.00  do 11.30 hod

Výdej obědů pouze pro žáky v distanční výuce a cizí strávníky

Jídlonosiče – 11.00 – 13.00 hod – vchod ze dvora

Gebauerová Lenka
                                                       Vedoucí ŠJ