Informace ohledně stravování během karantény


Strávník, který je v karanténě a má distanční výuku, má nárok na dotovaný oběd po celou dobu karantény. Oběd může rodič vyzvednout v době od 11:15 hod do11.45 hod. nebo až v 13.45 hod.
Pokud strávník má přihlášené obědy po dobu karantény a neodebírá si oběd, tak je povinen si obědy sám strávník nebo rodič oběd odhlásit. Jestliže si obědy po dobu karantény neodhlásí, tak je má za plnou cenu.

Obědy lze odhlásit nebo přihlásit telefonicky na č. 731448630, nebo Emailem na jídelna@zshrabova.cz a to nejpozději do 8.00 hodin rána.

V Ostravě dne 1. 12. 2021

Nytrová Pavlína ved. ŠJ