Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

S účinnosti od 25.2.2021 nabývá platnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest, které platí i pro školy a školská zařízení.

Informace pro školy a školská zařízení – roušky

Vzhledem k vydanému mimořádnému opatření MZDR, které nabývá účinnosti dne 25.2.2021 a nařizuje povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) ve všech vnitřních prostorách (tj. i ve škole) žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci při vstupu do školy měli respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou masku.