Informace o volejbalovém kroužku

Přihláška do volejbalového kroužku VK Ostrava

Přihlašuji svého syna (dceru)……………………………………………z třídy……………do volejbalového kroužku VK Ostrava, který se bude konat každý čtvrtek se začátkem od 4. října do 14:00 hodin do 15:30 hodin v tělocvičně Základní školy Ostrava – Hrabová pod vedením mládežnické trenéra VK Ostrava Pana Romana Dvorana. Zájmový kroužek je pro děti zdarma.

Jméno a podpis zákonného zástupce žáka: ………………………………………

Mgr. Martin Němec