Informace o stávce pedagogických pracovníků

Vážení zákonní zástupci žáků,

jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků na středu 6.11.2019. Stávku organizuje ČMOS PŠ a pedagogičtí pracovníci naší školy se ke stávce připojují, vzhledem k tomu, že jednání odborů a ministra školství ve věci navýšení platů pro rok 2020 nebyla úspěšná. Jelikož se na naší škole stávky zúčastní 30 pedagogických pracovníků školy, nebudeme schopni po celý den zajistit provoz školy, ŠD a ŠK. Provoz školní jídelny bude nezměněn, ale odběr obědu bude možný pouze za plnou (nedotovanou) cenu. V případě, že žák oběd neodebere, musí být odhlášen nejpozději 5.11. do 13.45 hod.

O případné změně Vás budeme okamžitě informovat.

 

V Ostravě dne 1.11. 2019                                                       

Mgr. Radek Pollo

                                                                                                               ředitel školy