Informace k zahájení přítomnosti žáků II.stupně ve škole

Přítomnost žáků II.stupně ve škole od 8.6. 2020 

Časový rozsah a organizace vzdělávacích aktivit:

Konzultační výuka hlavních předmětů v určených skupinách v době od 9.00 do 11.00 hod. bude probíhat 2 x týdně od 8.6.2020 dle přiloženého rozpisu.

ŠJ nebude pro žáky II.stupně zajišťovat stravování.

Sraz přihlášených žáků v 8.50 hod. před budovou školy (VIII.A, VIII.B) a u vchodu do tělocvičny z parkoviště (VI.A, VI.B, VII.). Žáky přebírá vyučující daného bloku a odvádí je do určené šatny.

Každý žák bude mít s sebou 2 ks roušek a sáček na jejich uložení, přezutí a další školní potřeby.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)Žákovi nebude osobní účast ve škole umožněna, pokud prohlášení neodevzdá.

Čestné prohlášení

 

  Rozvržení výuky II. stupně od 8.6.2020  
  1.blok 2.blok  
  9.00 – 10.00 10.00 – 11.00  
pondělí VI.A     Čj    VI.A     M   
  VI.B     Čj    VI.B     M    
úterý VIII.A   M  VIII.A   Čj    
 
  VIII.B   Čj   VIII.B    M    
 
  VII.    Nj/Rj   VII.       M   
středa VI.A   Aj  VI.A   Z  
  VI.B   Z VI.B   Aj   
čtvrtek VIII.A   Aj VIII.A   Nj/Rj    
  VIII.B   Nj/Rj   VIII.B   Aj   
  VII.       Čj  VII.      Aj   
       
       
Rozmístění šaten    
       
II.stupeň    
třída  šatna    
VI.A TV hoši vstup vchodem u Tv – žáky přebírá vyučující 1.bloku v 8.50 hod.  
VI.B TV dívky  
VII. TV hoši  
VIII.A VIII.A vstup hlavním vchodem – žáky přebírá vyučující 1.bloku v 8.50 hod.  
VIII.B VIII.B