Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Bližší informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v záložce Činnosti školy – Výchovné poradenství.

Mgr. Alena Gomolová
výchovná poradkyně