Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 12.4.2021

I.stupeň – týdenní rotační výuka

 Lichý týden ( od 12.4. 2021 )

třídy: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

třídy: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B distanční výuka

 Sudý týden ( od 19.4.2021 )

třídy: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A distanční výuka

třídy: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

 

Příchod žáků

 

Ukončení výuky

 
             
  lichý týden sudý týden     lichý týden sudý týden
7:40 I.A I.B   11:30 I.A I.B
7:45 II.A II.B   11:45 

 út – 12:20

II.A II.B
7:50 III.A III.B   12:30 III.A III.B
7:55 IV.A IV.B     12:40                       čt – 13.20 IV.A IV.B
8:00 V.A V.B     12:50                        út – 13.20 V.A V.B
             

 

II.stupeň – distanční výuka

Prezenční individuální a skupinové konzultace pro žáky II.stupně ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivých žáků a pro žáky 9. ročníku v rámci přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ. Informace k organizaci konzultačních hodin sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů.

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks a sáček na jejich uložení.

 

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. – 3.ročníku při prezenční výuce.    Žádáme zákonné zástupce žáků, aby první den nástupu do ŠD v deníčku upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  do 9.4. 2021 přes www.strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo                e-mailem: jí[email protected]

Prezenční výuka – stravování ve školní jídelně

 Distanční výuka – odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ) v době od 11.00 do 13.15 hod.

Režimová opatření

 1. Povinná ochrana úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (zaměstnanci školy: respirátory, žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd)
 2. Povinné pravidelné antigenní neinvazivní testování žáků a zaměstnanců škol 2x týdně -testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu a ve čtvrtek vždy před zahájením výuky výhradně ve škole
 3. Povinná homogenita tříd a skupin ŠD (platí i pro přestávky a výuku venku).
 4. Pravidelné intenzivní větrání tříd (během hodiny po 30 min. a o přestávkách minimálně 5 min.) a ostatních prostor školy. Doporučená venkovní výuka.
 5. Pravidelná dezinfekce rukou a veškerých povrchů.
 6. Omezený vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) do prostoru školy a ŠD.
 7. Při stravování ve ŠJ
  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
  • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny předepsané rozestupy při výdeji stravy a sezení u stolů.
  • Veškeré pokrmy vydává personál ŠJ. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
  • Ochranu úst a nosu odkládá žák pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 

Informace k antigennímu testování ve školách

Informace k testování pro zákonné zástupce žáků

Příloha č.1    Informace pro zákonné zástupce žáků

Příloha č.2   Informace pro žáky