Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 1.3.2021

1.- 9.ročník – povinná distanční výuka 

Informace k výuce a učivo zadáváno prostřednictvím elektronické nástěnky Padlet nebo Google učebny, on-line hodiny dle upraveného rozvrhu hodin.

Školní družinaŠkolní klub – zrušena činnost – zákaz osobní přítomností žáků na zájmovém vzdělávání

Školní stravování pro žáky na distanční výuce

Školní jídelna – v provozu 

Žáci v době mimořádného opatření, kdy probíhá povinná distanční výuka, mají nárok na dotovanou stravu.

Školní jídelna umožní odběr obědů do jídlonosičů v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem v době od 12.00 do 13.15 hod. 

Žáci mají stravné na měsíc březen odhlášeno.

Pokud žák bude obědy odebírat, proveďte přihlášení stravy na www.strava.cz, SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: [email protected]  nejpozději v pondělí 1.3.2021 do 8.00 hod.