Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření  od 30.11. 2020

I. stupeň ZŠ:

prezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin s upravenými časy ukončení výuky

II. stupeň ZŠ:

6.– 8. ročník – střídavá prezenční a distanční výuka po třídách v jednotlivých týdnech

VI. A, VI. B
30. 11. – 4. 12. 2020 a 14. 12. – 18. 12. 2020 – prezenční výuka (žáci docházejí do školy)
7. 12. – 11. 12. 2020  a 21.12. – 22.12.2020 – distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

VII. A, VII. B, VIII.
30. 11. – 4. 12. 2020 a 14. 12. – 18. 12 .2020 – distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu)
7. 12. – 11. 12 .2020 a 21.12. – 22.12.2020 – prezenční výuka (žáci docházejí do školy)

IX. A, IX. B prezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin (i odpolední vyučování) od 30.11.2020

Školní družina – provoz bez změny, jen upraveno rozdělení žáků do jednotlivých oddělení

Školní klub –  od 30.11. do odvolání – zrušena činnost zájmového vzdělávání.

Vstup žáků do školní budovy:

 

Hlavní vchod

Vedlejší vchod u ŠJ

7:40 I.A, II.A, III.A VI.A, VII.A, IX.A
7:45 IV.A, V.A VIII.
7:50 I.B, II.B, III.B VI.B, VII.B, IX.B
7:55 IV.B, V.B  

Ukončení výuky:

11:30 I.A, II.A
11:40 I.B, II.B
12:30 II.B (v úterý), III.B, IV.B, V.A
12:35 II.A (v úterý), III.A, IV.A, V.B
13:10 IV.A (ve čtvrtek), V.A (v úterý)
13:15 IV.B (ve čtvrtek), V.B (v úterý)
13:20 VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.
13:30 IX.A, IX.B

Poučení žáků o BOZ v době přítomnosti žáků ve škole vzhledem k mimořádným opatřením